Szkoła Podstawowa
Dla Dorosłych

Rekrutacja na Rok Szkolny

2021/2022

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Dla kogo?

Szkoła podstawowa dla dorosłych przyjmuje:
– absolwentów szkoły podstawowej (sześcioletniej), którzy ukończyli szkołę do 2016 r.
– osoby, które nie ukończyły nauki w klasie VII lub VIII  szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Jak długo?
Nauka w szkole trwa 2 lata / 4 semestry w klasach VII i VIII.

Forma kształcenia
zaoczna / niestacjonarna

Tryb kształcenia
weekendowy – sobota i niedziela

Języki obce:
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski – do wyboru

Oferujemy

– naukę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy oraz nawiązywaniu znajomości
– zdobycie wykształcenia podstawowego oraz zawodu w tym samym czasie (kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, według zainteresowań słuchaczy – od klasy VIII)
– naukę w trybie weekendowym co 2 tygodnie
– dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. obcy, matematyka)
– przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
– naukę języków obcych i informatyki w grupach do 15 osób
– lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dorosłymi kadrę, nauczycieli-egzaminatorów
– zajęcia w nowoczesnych i wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach
– oferty promocyjne dla absolwentów szkoły podstawowej kontynuujących naukę w naszym liceum
– indeks