Centrum Edukacyjne MENTOR

Logo białe

Centrum Edukacyjne „MENTOR” tworzą:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Mentor”

Ośrodek Edukacyjny
„Mentor”

O Nas

Szkoły „Mentor” funkcjonują w Szczecinie od 1995 r. W ciągu ponad 20 lat szkoły ukończyło ponad 1000 absolwentów, większość z nich otrzymała świadectwo maturalne lub poświadczające zdobycie zawodu. Wielu może pochwalić się kontynuacją nauki na wyższych uczelniach i sukcesami zawodowymi. Przez kilka lat „Mentor” realizował projekty Unii Europejskiej dla młodzieży i dorosłych wspomagające edukację na poziomie średnim i umożliwiające przygotowanie się do matury:

  • Wyższe kwalifikacje – lepsza praca
  • Wykształcenie średnie kapitałem na przyszłość
  • Szansa dla aktywnych
  • Matura przepustką do sukcesu
  • Stawiaj na wiedzę
  • Równaj do najlepszych
  • Przygotowanie do matury – szansa na lepsze jutro. 

Kadrę szkoły tworzą nauczyciele z pasją, z wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym, które pozwala na indywidualizację procesu nauczania oraz wdrażanie urozmaiconych, ciekawych form i metod prowadzenia zajęć. Wzajemne zrozumienie, sympatia i życzliwość tworzą miłą, sprzyjającą nauce atmosferę. Większość nauczycieli to pedagodzy dyplomowani, egzaminatorzy maturalni, weryfikatorzy oraz liderzy zespołów sprawdzających egzaminy zewnętrzne z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, historii, geografii.

Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi z dostępem do Internetu, wyposażonymi w tablice multimedialne i projektory. 

Szkoła wydaje Słuchaczom legitymacje, indeksy oraz zaświadczenia do ZUS-u, MOPR-u i innych instytucji.